ชาวนราธิวาสกว่า 3000 คน รวมพลังเดินวิ่งต้านโรคหัวใจ“วันหัวใจโลก” ปี 2562 Run for heart at Narathiwat

ชาวนราธิวาสกว่า 3000 คน รวมพลังเดินวิ่งต้านโรคหัวใจ“วันหัวใจโลก” ปี 2562   Run for heart at Narathiwat ส่งเสริมให้ประชาชนตื่นตัวในการออกกำลังกาย ขณะที่รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และเครื่องมือแพทย์

    วันที่ (29 ก.ย. 62) ที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเดินวิ่ง“วันหัวใจโลก”ปี 2562 nd Run for heart at Narathiwat โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก   โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 05.30 น. มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งฟันรันและมินิฮาฟมาราธอน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3000 คน
      
นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศเนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง จากสถิติล่าสุดของจังหวัดนราธิวาส ปี 2561 พบว่าโรคหัวใจนับเป็นสาเหตุการตายของคนไทยเป็นอันดับ 1 ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉึกเฉินขึ้นมาแล้ว จะมีโอกาสรอดมากกว่า 50 % ถ้าให้การช่วยเหลือถูกวิธี  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนมนพื้นที่รับทราบถึงอันตรายและแนวทางป้องกัน รวมถึงการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี  ทั้งนี้เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคหัวใจ การป้องกันการเกิดโรค และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ และทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
       
 สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมการเดิน วิ่ง โดยแบ่งระยะการแข่งขันเป็น 2 ประเภทได้แก่ประเภทฟันรัน ระยะทาง 6 กิโลเมตร  มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร  นอกจากนี้มีการประกวดนักวิ่งแต่งกายแฟนซี เพื่อสร้างสีสัน มีเกณฑ์การตัดสินและโล่รางวัลที่ 1-3 และความพิเศษในการจัดในปีนี้ คือมีการใช้หมายเลขบิบ ที่มีชิบ จับเวลา มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในงานวิ่งใหญ่ๆมาใช้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมวิ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

      ซึ่งการเดินวิ่งฟันรันและมินิฮาล์ฟมาราธอน หรือ Run For Heart ครั้งที่ 2 มีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น