อบต.ไสไทย ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดทำบริการสาธารณะ Big Cleaning Day ณ บริเวณหมู่บ้านริมชล หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย
วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่หมู่บ้านริมชล หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ องค์การบริการส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดทำบริการสาธารณะ Big Cleaning Day ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านริมชล โดยมีนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัดอบต. เรือตรี ณรงค์ศักดิ์ จันทรมาศ พันจ่าเอกปรีชา กาบเกิด จ่าเอกศุภกร เทพขจร พลทหาร ฝ่ายปกครอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย ได้รับแจ้งจากราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย ว่าบริเวณหมู่บ้านริมชล หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย ประสบปัญหาน้ำ ท่วมขัง เนื่องจากคูระบายน้ำตื้นเขิน อีกทั้งเครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาได้ ประกอบกับปัจจุบันในพื้นที่ได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้มีดินโคลนทับถมเป็นจำนวนมาก ทำให้ราษฎรบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลทหาร เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ โดยได้ทำการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นำรถน้ำฉีดล้างคูระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านริมชล เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ ขวดน้ำ ถุงพลาสติก ลงในคูระบายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการอุดตันของคูระบายน้ำ และช่วยกันดูแลต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณรอบบ้าน เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไป


-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น