เหล่ากาชาดจังหวัดสตูลมอบถุงธารน้ำใจ แก่อำเภอที่เกิดเหตุวาตภัย

เหล่ากาชาดจังหวัดสตูลมอบถุงธารน้ำใจแก่อำเภอที่เกิดเหตุวาตภัยทำให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน732 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
           
15 สิงหาคม 2562 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจ แก่ตัวแทนแต่ละอำเภอที่แจ้งเกิดเหตุวาตภัย ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล จำนวน 476 ชุด อำเภอละงู จำนวน 90 ชุด อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 90ชุด อำเภอท่าแพ จำนวน 62 ชุด และอำเภอควนกาหลง จำนวน 14 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 732 ชุด เพื่อมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่แต่ละอำเภอต่อไป
       สำหรับสถานการณ์เหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล เกิดเหตุเมื่อวันที่ 9 และ 10 สิงหาคม 2562 ทำให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม 5 อำเภอ 21 ตำบล 72 หมู่บ้าน แบ่งเป็น อำเภอเมืองสตูล 9 ตำบล 33 หมู่บ้าน , อำเภอละงู 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน , อำเภอทุ่งหว้า 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน , อำเภอท่าแพ 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน และอำเภอควนกาหลง 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน รวมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 732 หลัง, โรงเรียน 2 แห่ง เรือ2 ลำ พื้นที่การเกษตร(สวนยาง)15 ไร่ และห้องน้ำสาธารณะ 1 แห่ง ไม่มีผู้เสียชีวิต มีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บ 2  รายในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า     
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น