ทต.กะลุวอเหนือ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

นราธิวาส ทต.กะลุวอเหนือ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้เป็นประธานจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีประชาชนเป็นผู้สูงวัยเฉลี่ยอายุ 60 ปีขึ้นไป จาก 13 หมู่บ้าน ในเขต ต.กะลุวอเหนือ ซึ่งเป็นทั้งชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม กว่าพันคนเข้าร่วม ซึ่งภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง  การดูแลและพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัยใน บริบทต่างๆ โดยมี นพ.ฮัมดี หะยีสาลี นพ.รพ.นราธิวาสสราชนครินทร์ นายถวิล แสงแก้ว ผอ.รพ.สต.สะปอม และ นายธเนศ พรหมแก้ว ผอ.รพ.สต.กะลุวอเหนือ ให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพตัวเอง  และในการใช้ชีวิตประจำวัน

    นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เปิดเผยว่า การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้สูงอายุเกินคาด โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสนองวาระประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายในงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และจะมีการติดตามผลสำหรับผู้สูงอายุ ทางเทศบาลได้เห็นความสำคัญ และมีการคัดมาจากความหลากหลายของอาชีพ เช่น ข้าราชการเกษียณ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้สูงอายุที่ไร้อาชีพ  และได้มอบเงินสนับสนุนให้กับตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ   และเป็นกำลังใจของคนสูงวัย ทั้งยังเห็นรอยยิ้มที่หาดูได้ยาก จึงอยากร้องเรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้จัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป แม้จะเป็นไม้ใกล้ฝั่ง แต่ยังคงทำหน้าที่สั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือรวมถึง 

เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุ โดยเพิ่มแนวคิดทางด้านศาสนาในการดูแลสุขภาพ วิถีชีวิตในแบบมุสลิมและพุทธ ในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ โดยมุ่งหวังให้เกิดความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้าน การส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและครอบครัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุ การต่อยอด การพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่เป้าหมาย ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทางสังคม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ และสุขภาพ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น