สตูลผลักดันสินค้าชุมชนจากศูนย์ กศน.สู่ตลาดออนไลน์ (คลิป)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันสินค้าชุมชนจากศูนย์ กศน.สู่ตลาดออนไลน์
      วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเกาะสาหร่าย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จังหวัดสตูล  โดยมีนายศักดา  วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเกาะสาหร่าย  ซึ่ง เริ่มจัดการเรียนการสอน เมื่อปี 2549 โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 จัดการเรียนการสอน  ซึ่งทางศูนย์ได้มีโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน เช่น การแปรรูปอาหารทะเล โดยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า สร้างงานสร้างอาชีพ และการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น  ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนจำนวนหนึ่ง และพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับด้วย 
      นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า จากการลงพื้นที่พบว่ามีการทำงานสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพได้ดี  แต่จะต้องมีการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนเพื่อการสื่อสารตามศูนย์ฯให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมอาชีพหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  การปรับปรุงหลักสูตรพื้นฐาน การส่งเสริมอาชีพหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งทุกคนจะสามารถเข้าไปศึกษาได้ง่ายขึ้น สามารถที่จะศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ตนเองยังได้มีนโยบายในการส่งเสริมลูกเสือมัคคุเทศก์  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในเรื่องของการพัฒนาและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำสินค้าดีๆจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ กศน. นำมาจำหน่ายผ่านโซเชียลมีเดีย รวมทั้งปั๊มน้ำมัน PT  ซึ่งก็จะเป็นช่องทางในการขายได้มากขึ้น  
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อช่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น