จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 (คลิป)

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน และปล่อยปลา 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562                       
 วันนี้  12 ก.ค.62  นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนา"ลำน้ำ ลำคลอง"   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562    ซึ่งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร พร้อมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน  หมู่ที่ 6  ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ  สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โดยในพิธีนายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า    สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีฯร่วมปฏิญาณตน  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน                                         
           สำหรับบรรยากาศกิจกรรม ”จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร”    ในวันนี้ ( 12.ส.ค.62 ) คณะจิตอาสาแต่งกายด้วยชุดสีฟ้า ติดบัตรจิตอาสา สวมหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาดขยะและปรับสภาพภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน  นอกจากนี้คณะจิตอาสาได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 500,000 ตัว อาทิ ปลานิล ปลาตะเพียนและปลาสุลต่าน คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำให้คงอยู่สืบไป
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส/รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น