วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่เพื่อเสริมรายได้ให้เกษตรกร 

 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมียุทธนา พรมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรชาวสวนยาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านเรื่องไม้ไผ่จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากในการเข้าร่วมกิจกรรม 

นายยุทธนา  พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมและสภาพดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชากรสวนใหญ่มีรายได้จากการกรีดยาง แต่ในสภาวะราคายางที่ตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีรายได้ที่น้อยลง และที่สำคัญเกษตรกรสวนใหญ่ปลูกต้นยางเชิงเดียวไม่มีความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยางพารา ทำให้ต้องสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากผลผลิตที่ปลูกแซมในสวนยางพารา ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เห็นถึงแนวทางในการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราโดยการให้ความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา 
ด้านนายสาคร  ปานจีน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/หัวหน้าสำนักบริหารงานโครงการพิเศษ ได้กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นมาตามนโยบายของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการส่งเสริมความรู้การปลูกพืชแซมสวนยาง ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ศึกษาหาความรู้ถึงชนิดของพืชที่สามารถปลูกแซมสวนยางและสามารถให้รายได้ที่ดี จึงได้เลือกส่งเสริมในการปลูกไม้ไผ่ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจและในอนาคตจะมีการใช้ไม้ไผ่เป็นจำนวนมากที่สำคัญไม้ไผ่สามารถที่จะแปรรูปได้เป็น

ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จักรสาน เฟอร์นิเจอร์ น้ำจากไม้ไผ่ หรือขายลำต้น ฯลฯ ซึ่งทุกส่วนของต้นไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากไม้ไผ่แล้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะมีการให้ความรู้ในการปลูกโกโก้ด้วย เพื่อเป็นตัวเลือกในการปลูกพืชแซมสวนยาง
สำหรับผู้ที่สนใจในการปลูกโกโก้แซมสวนยางสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการโกโก้ ระหว่างวันที่ 10 -11  กรกฎาคม 2562  ได้ที่ https://forms.gle/pv45LEDbj5CzF7PF9   จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098 – 0701-915       

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส/รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น