สร้างแนวร่วมภาคประชาชน | อาสาสมัครเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว

ตำรวจบุรีรัมย์ สร้างแนวร่วมภาคประชาชน อาสาสมัครเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

ตำรวจ เปิดโครงการอบรมสนับสนุนให้ภาคประชาชนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นแนวร่วมในการทำหน้าที่สร้างความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว และ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมนาโพธิ์ โรงแรมเทพนคร ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬารุ่นที่ 1 เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่สร้างความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) โดยมีอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และประชาชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จำนวน 100 คนเข้าร่วม 

ภายในงานนอกจากการอบรมบรรยายให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆแล้ว ยังได้จัดให้มีการลงพื้นที่ปฎิบัติจริง ยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ด้วย
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่าเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งดูแลความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากร ภาคการบริการ และการท่องเที่ยวให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจอันดีในด้านวัฒนธรรม ประเพณี การดำเนินชีวิตของชุมชนท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด การมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  ให้สัมภาษณ์ อีกว่า ในการอบรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้บุคลากร 4 จังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ การอบรมในครั้งนี้มีสมาชิกร่วมการอบรมทั้งหมด 100 คน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 โดยจะมีการอบรมทั้งหมด 4 รุ่นด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแต่ละจังหวัดในเขต จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ในห้วง 4-6 ตุลาคมนี้  จะมีการแข่งขัน โมโตจีพี ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ มาเที่ยวชมเยอะ ซึ่งเป็นงานระดับโลก ซึ่งผู้ที่อบรมในครั้งนี้ก็จะช่วยเหลือจังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่าเป็นโอกาสอันดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา เรื่องการแจ้งเหตุ และแอปพลิเคชั่นช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอีกด้วย  
//////////
ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง  /รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น