วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

            ณ อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
           นายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี
ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)ตามแนวพระราโชบาย เพื่อให้ทุกคน
ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ
ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
1.กิจกรรมพัฒนาอาคารสำนักบริหารงานกลาง/บริเวรสระน้ำหน้าอาคาร
2.กิจกรรมพัฒนาบริเวณอาคารอนุปริญญา 4 ชั้น บริเวณสระน้ำหน้าอาคาร
3.กิจกรรมพัฒนาบริเวณอาคารวิทยบริการและอาคารระยะสั้น
4.กิจกรรมบริเวณถนนหน้าอาคารวิทยบริการถึงศูนย์วิทยาศาสตร์
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น