นราธิวาส จัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (คลิป)

นราธิวาส จัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เที่ยวบินสุดท้ายบรรยากาศคึกคัก
            ที่อาคารเอนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนฮุจยาจ และญาติร่วมพิธีนับพันคน
          สำหรับในวันนี้เป็นเที่ยวบินที่ 9 ซึ่งเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งกำหนดไว้ 5 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม2562 จำนวน 9 เที่ยวบิน มีผู้เดินทางทั้งสิ้น 2,601 คน
อย่างไรก็ตามในวันนี้ (8 ก.ค. 62) เป็นวันสุดท้ายของการจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 288 คน ในช่วงเช้า เดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 8816 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 10.35 น. ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เวลา ประมาณ 16.40น. ตามเวลาท้องถิ่น
          ทั้งนี้ การประกอบพิธีฮัจย์เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญ ซึ่งกำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญที่ชาวมุสลิมทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้ได้ โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยตลอด เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์                        

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น