นราธิวาสฝึกทบทวนกองกำลังประจำถิ่น(คลิป)

นราธิวาสจัดพิธีปิดการฝึกทบทวนกองกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แสดงศักยภาพความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน
              วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส  อ.เมือง จ.นราธิวาส นาวาเอกชัยรัตน์ คำภิรมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเป็นประธานปิดการฝึกทบทวนกองกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซะ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส ผู้นำท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาเมือง กว่า 1,000 คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
      สำหรับการสวนสนามในครั้งนี้ เป็นการจัดกำลังสวนสนามจากกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน (สมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ไทยอาสาป้องกันชาติ) 8 กองร้อยสวนสนาม กองร้อยละ 68 นาย รวม 549 นาย เดินสวนสนามแสดงศักยภาพความพร้อมและความเข้มแข็งของกองร้อย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล การดูแลความปลอดภัยเส้นทาง ครู นักเรียน โรงเรียน เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

  อทางด้านนาวาเอกชัยรัตน์ คำภิรมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ กล่าวว่า การสวนสนามเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี พร้อมเพรียง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องเสียสละเวลาส่วนตัว มาร่วมทำการฝึกซ้อม เพื่อให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ที่พวกเราอาศัยอยู่

ดังนั้นพวกเราคือผู้ที่อาสามาทำหน้าที่ ที่น่าภาคภูมิใจ ในการดูแล ปกป้อง ครอบครัว

และชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องความมั่นคง อาชญากรรม หรือยาเสพติต ผมขอให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลหมู่บ้าน ชุมชน ครอบครัวพวกเราซึ่งเป็นกำลังประชาชน และลูกหลานของพวกเราต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น