สตูล | จัดกิจกรรมจิตอาสา ”พลิกฟื้นคืนผืนป่า...ใต้ร่มพระบารมี”

สตูล  จัดกิจกรรมจิตอาสา ”พลิกฟื้นคืนผืนป่า...ใต้ร่มพระบารมี” ปลูกป่าตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดี ด้วย หัวใจ"
         ที่สำนักสงฆ์ชลคีรีวนาราม ม.5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พ.อ.อภินันท์ แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5  เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อโครงการ “พลิกฟื้นคืนผืนป่า ใต้ร่มพระบารมี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยพ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 พัน.2 และคุณรุจิรา คณะทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.5 พัน.2 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., สมาชิกชมรมแม่บ้านฯ และครอบครัว ร่วมกับส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, กลุ่มพลังมวลชน, ครูนักเรียน และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสา ”พลิกฟื้นคืนผืนป่า...ใต้ร่มพระบารมี” ปลูกป่าตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดี ด้วย หัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น