สตูลทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่บ้านบันนังปุเลา

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกรื้อถอนผลอาสินและยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่บ้านบันนังปุเลา เนื้อที่กว่า 115 ไร่
         พ.อ.สุระ  แก้วไพโรจน์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท) มอบหมายให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์  หนูฉ้ง  หน.ชรต.กอ.รมน.จังหวัด ส.ต.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กกล.รส.จว.สตูล และ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 บูรณาการกำลังร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10, สถานีพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งที่ 34-37 และ 41, สภ.เมืองสตูล, ฝ่ายปกครอง อ.เมืองสตูล,กก.6 ปทส.,ตชด.436, จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า สต.ที่ 2 (ทุ่งหว้า) และ ผู้นำท้องถิ่น พื้นที่ หมู่ 3 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองจ.สตูล เพื่อสนธิกำลังเข้าดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน หรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่บ้านบันนังปุเลาต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 3 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่ 29-3-68 ไร่ ท้องที่บ้านบันนังปุเลา  หมู่ที่ 4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล, แปลงที่ 2 เนื้อที่ 12-0-48 ไร่ ท้องที่บ้านบันนังปุเลา หมู่ที่ 4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล , แปลงที่ 3 เนื้อที่ 73-2-15.63 ไร่ ท้องที่ บ้านเจ๊ะบิลัง หมู่ที่ 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 
         ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ เข้ารื้อถอนทำลายผลอาสินรวมเนื้อที่ จำนวน  115-1-79 ไร่โดยใช้เครื่องเลื่อยยนต์ทำตัดโค่นต้นต้นยางพารา จำนวน 227 ต้น ต้นมะพร้าว จำนวน 141 ต้น  ต้นปาล์มน้ำมัน จำนวน 12 ต้น รวมจำนวนผลอาสินทั้งหมด 380 ต้น ใช้รถแบ็คโฮ ขุดทลายคันดินบ่อเลี้ยงกุ้ง ตามสัญญาจ้างของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จนกว่าจะแล้วเสร็จ
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น