จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (คลิป)

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ พร้อมกับปลูกต้นไม้บริเวณแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจัดนิคมสหกรณ์บาเจาะ ตามโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปฎิธานความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
         9 ก.ค.62 นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม ”จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร”  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ  บริเวณสนามเยื้องประตูทางเข้าสนามบินนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  500 คน                                   
   โดยในพิธีนายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีฯร่วมปฏิญาณตน  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน                                       
           สำหรับบรรยากาศกิจกรรม ”จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร”    ในวันนี้ ( 9 .ก.ค.62 ) คณะจิตอาสาแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ติดบัตรจิตอาสา สวมหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาดขยะและปรับสภาพภูมิทัศน์ ในช่วงเช้า โดยมุ่งเน้นปรับสภาพบริเวณรอบสนามบินนราธิวาสให้กลับมาสะอาด สวยงาม  โดยเร็วภายหลังจังหวัดมีกิจกรรมส่งผู้แสวงบุญไปยังนครเมกกะ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย นอกจากนี้คณะจิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่า “ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “ จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ในช่วงบ่าย ณ แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจัดนิคมสหกรณ์บาเจาะ ตามโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปฎิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 ทั้งนี้กิจกรรมที่กล่าวมาล้วนเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น