สมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงเตรียมความพร้อมจัดงานประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 20 (คลิป)

 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดกระบี่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงเตรียมจัดงานประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 20 รณรงค์ประชาชนเก็บออม  มีหลักประกันในการรักษาดูแลสุขภาพและการประกันภัย
     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสิริรัชนี พืชมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.กระบี่
พันตำรวจโทปิติวัฒน์ ชลิตวิรุตน์ ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินไทยฟากระบี,นางสาวศันสนีย์ หวดด้าหละโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล
,นางสาวออมสิน ผานุกูล โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง,นายอำนาจ ประชา ประธานชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดกระบี่พันตำรวจโทปิยวัฒน์ วีรุตน์ประธานสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดกระบี่ นางสิริรัชนี. พืชมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่ หรือคปภ นายอำนาจประชาประธานชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดกระบี่และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมแถลงเตรียมจัดงาน ประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 20 ของ จังหวัดกระบี.  ที่กำหนดจัดขึ้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน รู้จักการเก็บออมและการประกันภัยเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต ทั้งตนเองครอบครัว และคนรอบข้าง และยกระดับตัวแทนประกันชีวิตให้มีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพด้านบริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์อย่างถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น ต่อองค์กร โดยกิจกรรม ภาคเช้า รวมพลคนบริษัทประกันชีวิตและประกันภัย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เดินรณรงค์ เดินรณรงค์ ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปทราบและตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตและการประกันภัย จากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ผ่านย่านธุรกิจการค้าไปยังลานประติมากรรมปูดำ  ภาคบ่าย กิจกรรมสังคมมอบอุปกรณ์การศึกษา แก่สถานศึกษา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่และโรงพยาบาลในเครือข่ายต่างๆ เพื่อร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นสาธารณะกุศลเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       ทั้งนี้ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ต้องการมุ่งเน้นให้ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจจากประชาชน คาดหวังให้ระบบประกันภัยมีความมั่นคงดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรีและประชาชนมีความรอบรู้ถึงความสำคัญของการประกันภัยสามารถใช้ประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างเหมาะสม
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น