About

Header Ads

สตูลจัดฝึกอบรม หลักสูตรธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง รุ่นที่ 14

สตูล หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่ จัดฝึกอบรม หลักสูตรธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง รุ่นที่ 14
         วันนี้22 ก.ค.62 นายพงษ์ศักดิ์ นิธิกรกุล ผอ. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่ 

จัดฝึกอบรม หลักสูตรธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง รุ่นที่ 14 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างทั่วถึง และยั่งยืน พร้อมทั้งมีบทบาทในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและคนในท้องถิ่นเกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการธนาคารปูม้า และทรัพยากรสัตว์น้ำ รณรงค์ให้ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ไม่จับสัตว์น้ำขนาดเล็ก เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น