เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนากุโบร์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรสากอ ร่วมกับนักเรียนนำกำพลจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ  ร่วมพัฒนากุโบร์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10

            ณ กุโบร์บ้านจือแร (สุสาน) หมู่ที่ 9 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันตำรวจตรี สุพจน์ เรืองรุ่งโรจน์ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรสากอ นำกำลังพลจิตอาสาสถานีตำรวจภูธรสากอ ประชาชนจิตอาสา ครู และนักเรียนจิตอาสาเครือข่ายบ้านจือแร ร่วมผู้นำศาสนา ช่วยกันพัฒนากุโบร์(สุสานอิสลาม)ด้วยการตัดหญ้า ถางหญ้าและตกแต่งหลักหิน เครื่องหมายต่างๆในพื้นที่กุโบว์ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม ในบริเวณกุโบร์บ้านจือแร พร้อมนำขนม น้ำแข็ง และเครื่องดื่มน้ำสะอาด มาแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาด้วย

            สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำมวลชนจิตอาสามาร่วมพัฒนากุโบร์ หรือสุสานในครั้งนี้ เพื่อ ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น