อ่าวนางแลนด์มาร์คจับมือพัฒนาชุมชนกระบี่ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่ระดับโลก

อ่าวนางแลนด์มาร์คร่วมมือกับพัฒนาชุมชนกระบี่ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP สู่ระดับโลก
         7 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมปกาสัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่(หลังเก่า)

นาย สันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วย นาย ธนพัฒน์ พัฒน์ศรีเรือง กรรมการผู้จัดการอ่าวนางแลนด์มาร์ค จ.กระบี่ ตลอดจนผู้ประกอบการภาครัฐเอกชนกว่า 100 ราย ร่วมขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จ.กระบี่ ให้ก้าวสู่สากลต่อไปในอนาคต

      ทั้งนี้ อ่าวนางแลนด์มาร์คได้พลิกพื้นที่ริมชายหาดนพรัตน์ธารา กว่า 6,400 ตารางเมตร  ซึ่งเป็นทำเลทองแหล่งสัญจรหลักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  ให้เป็นจุดท่องเที่ยวเช็คอินแห่งใหม่ของกระบี่   เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดกระบี่ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพของท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่มีอัตรานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพักจำนวน 4 ล้านคน  ทำรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

    การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ผู้ประกอบการในการเตรียมตัวรับการคัดสรรจัดปันพื้นที่สำหรับจัดแสดง สาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองซึ่งมีความโดดเด่นแสดงอัตลักษณ์ของกระบี่   ในพื้นที่โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค  หาดนพรัตน์ธารา  จังหวัดกระบี่   เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านให้อนุรักษ์และต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนสู่ระดับสากล   โดยมีพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เป็นผู้ประสานในการคัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  "เป็นการยากที่จะหาพื้นที่ค้าขายสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยบนทำเลริมชายหาด  เนื่องจากอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีค่าเช่าที่สูง  ซึ่งมีผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นจำนวนน้อยที่จะสามารถแบกรับต้นทุนดังกล่าวได้   จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค ภาคเอกชนรายใหญ่ของกระบี่  ได้ให้การสนับสนุน  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น  สินค้าหัตรรมพื้นเมืองและของที่ระลึกจะได้มีพื้นที่แสดงและจำหน่ายในทำเลที่ดี  ทำให้ชุมชนมีส่วนแบ่งรายได้จากเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น" 

นายบุญส่ง สถาพรจิตรกุล  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน จังหวัดกระบี่  กล่าว
พื้นที่ริมชายหาดนพรัตน์ธาราจะถูกเนรมิตให้เป็น ซีเล มาร์เก็ต (Sea Lay Market) โดยมีการจัดแสดงสถาปัตยกรรมและงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของกระบี่ซึ่งแสดงวีถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและชาวประมง   พร้อมมีจุดแสดงและการสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้าน  ประกอบศูนย์รวมของฝากคุณภาพกว่า 300 รายการใหญ่ที่สุดของกระบี่ภายใต้แบรนด์ซีเล (Sea Lay) "พื้นที่กว่า 3 ไร่ตรงนี้ติดถนนสายหลักริมหาดนพรัตน์ธารา  ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกใช้สัญจรผ่านไปมาหนาแน่นทุกวัน  ผมเห็นว่าควรจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติต่างถิ่นได้เห็นเอกลักษณ์ของกระบี่  โดยจำลองเป็นเสมือนหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีองค์ประกอบหลากหลายที่เป็นอัตลักษ์ของชาวกระบี่  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร  หัตกรรม  ศิลปะพื้นบ้านต่าง ๆ และงานสถาปัตย์สวย ๆ  ก็จะนำมารวมไว้ที่นี่ให้เป็นจุดแวะ  จุดเช็คอินเก็บภาพความประทับใจของนักท่องเที่ยว  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของกระบี่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก"  

    นายธนพัฒน์ พัฒศรีเรือง กรรมการผู้จัดการ กล่าว ซึเล มาร์เก็ต (Sea Lay Market) เดินทางสะดวกด้วยจุดบริการขึ้นรถลงเรือของอ่าวนางแลนด์มาร์ค (Bus & Boat Point) โดยมีท่าเรือรับส่งผู้โดยสารไปยังหาดไร่เลย์และเกาะที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ  และพื้นที่จอดรถกว้างขวางรองรับรถทุกชนิดได้กว่า 600 คัน  ให้บริการจอดฟรี  ช่วยระบายความแออัดของการจราจรหน้าหาดอ่าวนาง  รวมถึงมีสถานีน้ำมันให้บริการเพิ่มความสะดวกสบายครบวงจร  ซีเล มาร์เก็ต (Sea Lay Market)  จะเปิดบริการได้ในเดือน ตุลาคม 2562 นี้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โทร 075-811-207  อีเมล info@aonanglandmark.com หรือที่เฟสบุ๊ค @aonanglandmark

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น