(MOU) เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านไสไทย จ.กระบี่

โรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับโรงแรมเดอะ ตะมะ (The Tama Hotel)  ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)  เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านไสไทย โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำให้กับนักเรียน

            วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเดอะ ตะมะ   นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย เจ้าของกิจการจากสถานประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท  ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยโรงเรียนบ้านไสไทย กับสถานประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท ทั้ง 8 แห่ง ได้กล่าวพบปะกับนักเรียน โรงเรียนบ้านไสไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 106 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการว่ายน้ำ


            นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไสไทย เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น จาดการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยโรงเรียนบ้านไสไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท ทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ ไร่เลย์เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไร่เลย์ปริ๊นเซส แอนด์ สปา , แซนด์ ซี รีสอร์ท , ซันไรซ์ ทรอปิคอล รีสอร์ท , โรงแรมเดอะ ตะมะ , เวนิส กระบี่ วิลล่า รีสอร์ท , โรงแรมไร่เลย์ วิลเลจ รีสอร์ท , และโรงแรมอ่าวนางฟีโอเร่ รีสอร์ท       

เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านไสไทย โดยสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ซึ่งในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการว่ายน้ำในครั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบ้านไสไทย กับโรงแรมเดอะ ตะมะ    ในการขับเคลื่อนการศึกษา โดยจัดกิจกรรมฝึกทักษะการว่ายน้ำ ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข ฝึกให้เด็กนักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็น  ว่ายน้ำอย่างถูกวิธี สามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เพื่อลดการเสียชีวิตจาการจมน้ำ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เป็นวิทยากร ฝึกสอน ซึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาของสถานประกอบการที่ร่วมทำบันทึก (MOU) จะสลับหมุนเวียนกันไป ทั้ง 8 สถานประกอบการ  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านไสไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น