อบต.ไสไทยสานนโยบาย โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx2019)

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ “ด้านการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน”
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานที่ พพ.2 (สุสานหอย) หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ “ด้านการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน” โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน มีนายศุภนิมิตร เปาริก ผู้อำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน มีพันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ มีนายชุมพล พิชญชัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต นางศิริพร สุขยิ่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ พพ.2 (สุสานหอย สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ชมรมเรือหางยาว สถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่และกลุ่มมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วม

พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ณ บริเวณพื้นที่สุสานหอย 75 ล้านปีแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งในปี พ.ศ.2547 ได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของของหัวเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีขนาดความรุนแรงถึง 8.9 ริกเตอร์ นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามันและรุนแรงมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ หลังจากเกิดเหตุครั้งนั้น จังหวัดกระบี่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสำคัญกับการการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิมาโดยตลอด จึงได้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะเป็นประจำทุกปี

ซึ่งในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่จังหวัดกระบี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ร่วมทำการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการในระดับชาติ ปี 2562 ภายใต้ชื่อ IDMEx 2019 กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ “ด้านการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน”ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้รับทราบถึงกระบวนการแจ้งเตือนภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 รวมถึงการแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะหอเตือนภัย ที่จะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยโดยใช้สัญญาณแจ้งเตือนภัยจริง ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน หากเกิดสถานการณ์สึนามิขึ้น จะสามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างปลอดภัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอย่างมาก สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์ และมีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น