"มาหยา" สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมตามฝัน ชวน น้อง-เด็ก-เยาวชน ใน จ.กระบี่

โอกาส..ของน้องๆเด็กกระบี่ มาถึงแล้วจ้าาา
หากอยากลอง..สร้างสรรค์กิจกรรมตามฝัน
เรา..อยากชวนน้องๆ มาออกแบบกิจกรรมร่วมกัน
.
สสส. โดย กลุ่มละครมาหยา(สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้)
เปิดรับสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับน้องๆจังหวัดกระบี่ 🏝
.
♦️ รวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 5คน
พร้อม!! ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1คน ที่สามารถรับรองการดำเนินงานได้ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ครู เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
.
♦️ คิด!! สนุก!! ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่น้องๆ สามารถคิดและลงมือทำด้วยตนเอง
ง่ายๆ เพียงแค่มีฝันอยากลงมือทำกิจกรรม
เริ่มต้น..จากกิจกรรมที่มีความถนัด ลงไอเดียมา
เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก เข้าร่วมเวที "ปั้นฝันไอเดีย"
.
💢 พร้อม..เลือกประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ..!!
.
(1) ปกป้องนักสูบหน้าใหม่ เลือกไม่สูบ 🚭
(2) เด็กอ้วน ลดพุง เพิ่มผัก-ผลไม้ 🤰🏾
(3) ชวนกันมาออกกำลังกาย เพิ่มพื้นที่เล่น🏃🏻‍♂️
.
♦️ สามารถเลือกเพียงแค่ 1 ประเด็นที่สนใจ
คิดได้-คิดเป็น-วางแผน-ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง
รับไปเลยทุน!!!!! ดำเนินกิจกรรม
วงเงิน 10,000 ถึง 50,000 บาท 🔕
**ขึ้นอยู่กับน้องๆสนใจในการเขียนเสนอโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ระหว่างเดือน กันยายน 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563 ดำเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่
.
♦️ ขั้นตอนในการร่วมกิจกรรม
1) Download ใบสมัคร https://1th.me/VppZ กรอกข้อมูลและส่งใบสมัครมาที่ drama.maya@gmail.com จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562
2) ประกาศผลรอบแรกในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทางแฟนเพจ/สโมสรลูกปูดำ เพื่อเข้าร่วมเวที "ปั้นฝันไอเดียสร้างสุข" วันที่ 25 มิถุนายน 62 ณ ห้องพระนาง อบจ.กระบี่
3) พิจารณาโครงการฉบับสมบูรณ์พร้อมรับทุนสนับสนุนตามกรอบที่ สสส. กำหนด
4) เข้าร่วมค่ายปฐมนิเทศ "หนุก-คิด(ส์)" เพื่อพัฒนาทักษะกิจกรรมสร้างสรรค์ วันที่10-12 กรกฎาคม 62
5) ดำเนินการในพื้นที่ตามที่ขอรับการสนับสนุน ระยะเวลาในการทำโครงการ ไม่น้อย 6เดือน ระหว่าง กันยายน 2562 ถึง เมษายน 2563
6) เข้าร่วมค่าย "ปิดเทอมสร้างสรรค์" เดือนตุลาคม 62 และ เดือนเมษายน 63
7) เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนและนำเสนอผลงาน เดือนมิถุนายน 63
.
📩 ส่งใบสมัครมาที่ drama.maya@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ❌❌❌
ประกาศผลรอบแรก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทางแฟนเพจ / สโมสรลูกปูดำ
**ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมรับทุนต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ สสส. กำหนด
.
📩 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
พี่ปาม โทร.089-730-6062
พี่น่าน โทร.087-273-1319
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น