กระบี่เมืองสีขาว สานกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดเชิงรุกในสถานศึกษาโดยชุดโมบายทีม

(วันนี้)10 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  นายสมควร ขันเงิน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระบี่เมืองสีขาว กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดเชิงรุกในสถานศึกษาโดยชุดโมบายทีม (Mobile Team) ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการให้เยาวชนทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติด ตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักทักษะในการปฎิเสธที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถนำทักษะต่างๆไปใช้ป้องกันตนเองและครอบครัว มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน​ 500 คน

             ทั้งนี้ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด /ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จว.ภาคใต้ ได้กล่าวถึงภัยของบุหรี่และยาเสพติดพร้อมพบปะผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมงาน​ โดยมี นายไพรัตน์​ ทับชุม​ นายอำเภอเหนือคลอง​ ผู้นำท้องถิ่น​  หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมนี้ครั้งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 62     
     ณ.โรงเรียนฮิดายะตุดดีนนาวงวิทยา (ปอเนาะบ้านนาวง) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น