บ้านไสไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอเมืองกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอเมืองกระบี่ ในการเข้ารับการประเมินตำบลจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     7 มิถุนายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอ เมืองกระบี่ ในการเข้ารับการประเมินตำบลจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยมีนายชญณัท  ขยันการ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วย    นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก  นายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง   ร่วมให้การต้อนรับนายสมโภชน์  ทองชู ประธานกรรมการและคณะกรรมการประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จังหวัดกระบี่  โรงพยาบาลกระบี่ สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม


 ในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการ ได้เยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย อาทิ โรงเรียนบ้านไสไทยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย ทั้ง 4 ศูนย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย กลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลไสไทย กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)  อาสาสมัครสาธารณสุขการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กลุ่มผู้สูงอายุตำบลไสไทย กลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นต้น ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย  จากนั้น  คณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมิน ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวต้อนรับนายสมโภชน์  ทองชู ประธานกรรมการและคณะกรรมการประเมินตำบลจัดการ

คุณภาพชีวิต จังหวัดกระบี่  มีนายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ผู้แทนจากชุมชน สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น