กระบี่จัดฝึกซ้อมแผนอพยพ ประชาชน จาก ภัยสึนามิ ที่สุสานหอย 75 ล้านปี

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดฝึกซ้อมแผนการ อพยพ ประชาชน จาก ภัยสึนามิ  ที่บริเวณพื้นที่สุสานหอย 75  ล้านปี  เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี  จังหวัดกระบี่  ผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน
วันที่ 24 มิ.ย. 62
  ผู้สื่อข่าว รายงานว่า  นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมสังเกตการณ์ ติดตาม การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ    “ด้านการแจ้งเตือนภัยและอพยพ ประชาชน  ที่บริเวณสุสานหอย 75 ล้านปี ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย  หน่วยพยาบาล   ประชาชน นักเรียน และที่เกี่ยวข้องร่วมกว่า  300 คน  โดยทดสอบกระบวนการปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติของแต่ละส่วนงาน ทดสอบการบูรณาการร่วมกันระหว่างคนหรือเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ทดสอบเครื่องมือ ทดสอบระบบสื่อสาร เน้นให้เห็นว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มีการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ ไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยผ่าน “หอเตือนภัย” ไปยังพื้นที่ และเมื่อจังหวัดได้รับทราบข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแล้ว จะมีกระบวนการในการกระจายข้อมูลหรือดำเนินการแต่ละขั้นตอนตามแผนเผชิญเหตุ เพื่อจักได้นำระบบต่าง ๆ มาพิจารณาหาข้อจำกัด และปรับปรุงทบทวนแผนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป 
นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปิดเผยว่า ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันดูแล หอเตือนภัย หอเตือนภัยขนาดเล็ก หกพบว่าสัญญาณไม่ดังหรือขัดข้อง  ขอให้แจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทราบโดยทันที เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
            ขณะที่ประชาชน ผู้ประกอบ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง  ตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากเกิดเหตุการสึนามิเมื่อปี 2547   ป้ายเตือน  ป้ายแนะนำเส้นทางหนีภัย ต่าง ๆ อยู่ในสภาพ ชำรุด ถูกบดบัง มองเห็นไม่ชัดเจน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปรับปรุง มาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา เช่น บนเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่  ส่วนการฝึกซ้อม ไม่มีความจริงจังเหมือนทำให้เสร็จๆไปจะได้กลับบ้าน..
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น