ประชาสัมพันธ์เขต 6 ยกทีมสื่อมวลชนเครือข่าย ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัดล่องขึ้นเหนือสุด

ประชาสัมพันธ์เขต 6 ยกทีมสื่อมวลชนเครือข่าย ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัดล่องขึ้นเหนือสุด สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศึกษาดูงานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

  นายสัมพันธ์ มูซอดี ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา นำคณะสื่อมวลชน 5 จ.ใต้ ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการสารสัมพันธ์แลกเปลียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 80 คน โดยมีนางรพีพร มีสอาด ผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 และคณะร่วมต้อนรับ และบรรยาย เรื่องการประชาสัมพันธ์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของทางภาคเหนือ

 ซึ่งในวันแรกได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนวัดเกต ที่ตั้งอยู่ถ.เจริญราษฎร์ อ.เมือง
  และการศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันชาวจีน ชาวฝรั่ง ชาวมุสลิม และชาวพื้นเมือง จากนั้นออกเดินทางไปเยี่ยมชุมชนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ. เชียงใหม่ พบปะมุสลิมจีนที่มาตั้งถิ่นฐานที่ จ.เชียงใหม่ 

 จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาดูงานณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 ทรงดำริให้จัดการพื้นที่แห่งนี้ ในเนื้อที่ 8,500ไร่ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลอง วิจัย เพื่อค้นหารูปแบบการบริหารพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภาคเหนือ.   ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น