มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าและเด็กยากจน475 ราย ภายใต้โครงการรินน้ำใจซับน้ำตาสู่น้องกำพร้าในวันอีดิลฟิตรี(คลิป)

ผู้ว่าฯนราฯจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าและเด็กยากจน475 ราย ภายใต้โครงการรินน้ำใจซับน้ำตาสู่น้องกำพร้าในวันอีดิลฟิตรี
 ที่หอประชุม อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าและเด็กยากจน จำนวน 475รายโดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยาลาใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ พ.ต.อ.ดุลยามาน แยนา ผู้ กำกับการ สภ.ยี่งอ นายซาฟีอี เจ๊ะ เลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นราธิวาส ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 500 คน
 สำหรับโครงการมอบทุนเด็กกำพร้าสู่วันอีดิลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ภายใต้โครงการ รินน้ำใจ ซับน้ำตา สู่น้องกำพร้าในวันอีดิลฟิตรีให้ ครั้งที่ 5 ปีที่ 3โดยอำเภอยี่งอ ได้กาหนดจัดกิจกรรมมอบทนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน 475 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 475,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน 475 คน ประกอบด้วยตำบลยี่งอ 80 คน ตำบลจอเบาะ 83 คน ตำบลตะปอเยาะ 100 คน ตำบลลุโบะบายะ 55 คน ตาบลลุโบะบือซา 61 คน และตาบลละหาร 96 คน ซึ่งมีเด็กนับถือศาสนาพุทธ 7 คน และเด็กนับถือศาสนาอิสลาม 468 คน โดยได้รับการสนับสนุนทุน จากหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา พ่อค้าประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ทั้งในและนอกพื้นที่อีกด้วย
ทางด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา พ่อค้าประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทุกศาสนิก ทุกคนเป็นพี่น้องกันที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน ทำให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันตลอดไป
                                               
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น