ตม.เพชรบูรณ์ ใช้ยาแรง! ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 กวาดล้างแรงงานเถื่อน

"ตม.เพชรบูรณ์ ใช้ยาแรง !!! ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 กวาดล้างแรงงานเถื่อน และจับปรับเจ้าของรีสอร์ท โรงแรม สถานที่พักไม่แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว!! 

เมื่อวันที่ 15-16  มิ.ย.62 ที่ผ่านมา ว่าที่ พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ ได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดเพื่อบูรณาการสนธิกำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ระดมตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตรวจสอบการกระทำผิดของคนต่างด้าว และการกระทำผิดอื่นในเขตพื้นที่

เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22-23 มิ.ย.นี้   โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 ชุด ปูพรมตรวจเข้มรีสอร์ท หอพัก ห้องเช่า เกสเฮ้าท์ สถานที่พัก และสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในเขตพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

จากผลการตรวจสอบในวันที่ 15 มิ.ย.62 มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 3 คดี ซึ่งคนต่างด้าวดังกล่าวแอบแฝงเดินทางเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยว แต่หลังจากที่เดินทางเข้ามาแล้วได้ลักลอบรับจ้างทำงานเป็นกรรมกรโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน  จับกุมนำตัวส่ง พงส.สภ.เขาค้อ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ยังจับกุมบุคคลสัญชาติไทยเจ้าของสถานที่พักรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง ผู้ถูกจับยินยอมเปรียบเทียบปรับจำนวน 2 คดี รวมจับกุม 5 คดี


ต่อเนื่องในวันที่ 16 มิ.ย.62 มีการจับกุมบุคคลสัญชาติไทยเจ้าของสถานที่พักรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง ผู้ถูกจับยินยอมเปรียบเทียบปรับจำนวน 1 คดี  

รวม 2 วัน จับกุมทั้งสิ้น 6 คดี

ว่าที่ พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จะดำเนินการเพิ่มมาตรการในการปิดล้อมตรวจค้น ระดมกวาดล้าง  จับกุมคนต่างด้าวผิดกฎหมาย  นายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  เจ้าบ้านที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยและไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม มาตรา 38 รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดไปยังสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว โรงแรมแหล่งที่พักอาศัย เจ้าบ้านที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย  ตลอดจนเพิ่มการบูรณาการสนธิกำลังประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยว 

จึงฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยเป็นศูนย์กลางในการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดโดยรวมถึงการแจ้งเบาะแสนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน และเจ้าบ้านที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ที่หมายเลข Call Center 1178  เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไป!!
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น