แขวงทางหลวงกระบี่ แจงผู้ใช้รถ-ถนน หลังดำเนินการก่อสร้างเพื่อติดตั้ง Box Culvert เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

 นายสุวัฒชัย  สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ กล่าวว่า    ​ด้วย แขวงทางหลวงกระบี่ ได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อติดตั้ง Box Culvert  คือ ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมขนาดใหญ่  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าโรงเรียนเมืองกระบี่
ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า – คลองท่อม ระหว่าง กม.973+498 – กม.974+590 อันเป็นสาเหตุให้เกิดการจราจรติดขัดเป็นเวลานาน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นั้น แขวงทางหลวงกระบี่ ได้รับทราบและตระหนักในปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชน จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุป ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน  2562  ปิดการจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า – คลองท่อม ระหว่าง กม.973+498 – กม.974+590 (บริเวณจุดก่อสร้างหน้าโรงเรียนเมืองกระบี่)

2. ให้ประชาชนที่เดินทางออกจากตัวเมืองกระบี่ ใช้ทางเลี่ยงตั้งแต่แยกทางเข้าน้ำตกห้วยโต้ เลี้ยวซ้ายไปทางด้านหลังวิทยาลัยพละ ไปออกบริเวณทางไปวัดถ้ำเสือ

3. ให้ประชาชนที่เดินทางจากอ่าวนาง หรือจากจังหวัดพังงา
- ใช้เส้นทางบริเวณร้านก๊วยเตี๋ยวเป็ด ข้างวัดควนสบาย ไปออกบริเวณทางไปวัดถ้ำเสือ
- ใช้เส้นทางทางเข้าบ้านทับปริก (ตรงข้ามแมคโคร) ไปออกบริเวณทางไปวัดถ้ำเสือ

4. ทุกเส้นทางเลี่ยง แขวงทางหลวงกระบี่ ร่วมกับตำรวจจราจรกระบี่ จะจัดเจ้าหน้าที่คอยบอกเส้นทางตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทางตามจุดต่างๆเป็นระยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

5. ให้ประชาชนที่เดินทางเข้าไปยังตัวเมืองกระบี่ ใช้ทางเลี่ยงตั้งแต่ทางแยก ทางเข้าหมู่บ้านทิวเขา) ไปออกบริเวณควนม้าตั้ง หรือตลาดเก่า
ทั้งนี้ แขวงทางหลวงกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการสำรวจเส้นทางเลี่ยงและทางเบี่ยง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อีกครั้งหนึ่งก่อนปิดการจราจร โดย ประชาชนสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเส้นทางเลี่ยงได้ที่ นายสุวัฒชัย  สิงหพันธ์  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ฝ่ายปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์  08 9592 8522 ,  นายสุรเชษฐ์  เงินเจือทอง  หัวหน้าหมวดทางหลวงกระบี่  เบอร์โทรศัพท์ 08 5354 1293
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น