อำเภอเมืองนราฯจัดจำหน่ายสิงค้าธงฟ้าราคาประหยัดต้อบรับสู่เดือนรอมฎอน

อำเภอเมืองนราฯจัดจำหน่ายสิงค้าธงฟ้าราคาประหยัดต้อบรับสู่เดือนรอมฎอน

 ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธาน การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด 33 อำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อต้อนรับ การเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมีหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมในพิธี

  สืบด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพือตอนรับ การเข้าสู่เดือนรอมฎอนปีพุทธศักราช 1440 ที่ว่าการอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการลดภาระ ค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคาถูกไปใช้ตลอดช่วงรอมฎอน

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมือง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราทุกคนคงได้เห็นการความสำคัญและความจำเป็นในภาวการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นประชาชนย่อมมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ไปตามด้วย จึงเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคาถูกไว้ใช้ตลอดเดือนรอมฎอน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น