พสกนิกรชาวกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พสกนิกรชาวกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระกรณียกิจ จังหวัดแรกหลังเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10
    เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น.ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน เมื่อถึงเวลา ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร โดยมีผู้บริหารระดับสูง ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธีและร่วมชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนื่องจาก พสกนิกรชาวกระบี่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีแก่ชาวกระบี่เป็นล้นพ้น โดยได้เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นประวัติศาสตร์สำคัญยิ่งของจังหวัดกระบี่ และนับเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแรก และจังหวัดแรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนิน หลังจาก มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปในระหว่างการร่วมชมการถ่ายทอดสดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดกระบี่ ตลอดช่วงบ่ายของวันนี้ได้มีฝนโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อากาศเย็นสบาย ข้าราชการ จิตอาสา พสกนิกรในพระองค์ ต่างนั่งชมการถ่ายทอดด้วยความปลื้มปีติและมีความสุข เนื่องจาก จังหวัดได้จัดเตรียมความพร้อมไว้อย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม สมพระเกียรติ ตั้งเต็นท์สีขาวขนาดใหญ่ สามารถรองรับประชาชนได้จำนวนมาก ส่วนอาคารศาลากลางจังหวัดได้จัดนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระองค์ ด้านข้างอาคารมีครัวพระราชทาน บริการอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และในภาพรวมแล้วตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 การจัดกิจกรรมมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเกินกว่าเป้าหมาย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกด้าน

ขอบคุณภาพ/ข่าว ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง
 
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น