สคบ.ลุย ตรวจร้านทอง เต็นรถ พบฉลากไม่เรียบร้อย จ.กระบี่ (คลิป)

สคบ.ลุย ตรวจร้านทอง เต็นรถ พบฉลากไม่เรียบร้อย จ.กระบี่
วันที่ 27 พ.ค.62 นายภูมินทร์ เล็กมณี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(ส่วนกลาง)พร้อมเจ้าหน้าที่ สคบ.ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย ภายใต้โครงการสืบสวนสอบสวนเฝ้าระวังสินค้าอันตรายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัยและสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขาย รวมทั้งตรวจสอบฉลากสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

โดยทาง สคบ.ได้ทำการตรวจสอบฉลากทองรูปพรรณ จำนวน 9 ร้านร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 3 ร้าน เต็นท์รถยนต์มือสอง จำนวน 10 เต็นท์ และร้านจำหน่ายของเล่นเด็ก จำนวน 2 ร้าน พบว่าปฏิบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ยกเว้นเต็นท์รถ พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก พ.ศ. 2541 เบื้องต้น สคบ.จะได้ดำเนินการประสานสำนักงานจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
สคบ.ลุย จ.กระบี่ ตรวจร้านทอง เต็นรถ พบฉลากไม่เรียบร้อย 
วันที่ 28 พ.ค.62
 นายภูมินทร์ เล็กมณี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(ส่วนกลาง)พร้อมเจ้าหน้าที่ สคบ.ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย ภายใต้โครงการสืบสวนสอบสวนเฝ้าระวังสินค้าอันตรายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัยและสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขาย รวมทั้งตรวจสอบฉลากสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
โดยทาง สคบ.ได้ทำการตรวจสอบฉลากทองรูปพรรณ จำนวน 9 ร้านร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 3 ร้าน เต็นท์รถยนต์มือสอง จำนวน 10 เต็นท์ และร้านจำหน่ายของเล่นเด็ก จำนวน 2 ร้าน พบว่าปฏิบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ยกเว้นเต็นท์รถ พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก พ.ศ. 2541 เบื้องต้น สคบ.จะได้ดำเนินการประสานสำนักงานจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป...
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น