อบต.ไสไทย จัดโครงการพัฒนาภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการพัฒนาภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไสไทย 

2 พฤษภาคม 2562 ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีสมเกียรติ รัตนะรัต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน มีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายพร นายาว ส.อบต.หมู่ 5 นายสุชาติ สืบเหตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นายคำนึง รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไสไทย เข้าร่วม มีคณะวิทยากร จากโรงเรียนบ้านติงไหร และโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า จากการที่ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ได้ตกลงรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ( Asean Community) ในปี 2558 หรือปี 2015 แล้วนั้น ทำให้แต่ละประเทศมีการติดต่อสื่อสารทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการทำงานในประชาคมอาเซียน ดังกฎบัตรอาเซียน ข้อ 34 ที่บัญญัติว่า “The Working language of ASEAN shall be English” องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชน จึงได้จัดโครงการพัฒนาภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านไสไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความตระหนักเกี่ยวกับกลุ่มประชาคมอาเซียนแก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ และสามารถก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น