"กอ.รมน.จว.ประจวบฯร่วมกับ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"แบ่งปันธารน้ำใจมอบวีลแชร์และถุงยังชีพให้ผู้พิการฐานะยากจน!!

"กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!พร้อมหน่วยงานในจว.ร่วมกับ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"แบ่งปันธารน้ำใจมอบวีลแชร์และถุงยังชีพให้ผู้พิการฐานะยากจน!!

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 เวลา 15.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัดปข.พร้อมด้วยนายพิชิต สันติเมธีกุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคีรี ขันธ์,มว.รส.ที่ 1(อ.เมือง)ร้อย.รส. จว.ป.ข.(ศร.),นายสิทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบฯ,นางญาดา เกลี้ยงกลม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสาธารณสุขเทศบาลประจวบคีรีขันธ์, ผู้นำชุมชนบ้านหญ้าแก้ว 

ร่วมกันลงพื้นที่มอบรถวีลแชร์และถุงยังชีพซึ่งได้รับการบริจาคจาก"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"โดย ดร.มาลัย ผิวพรรณ ณ บ้านเช่าเลขที่ 97 ชุมชนหญ้าแก้ว ให้กับนายประเสริฐ ชุมภูบุตร์ เป็นผู้พิการป่วยร่างกายไม่แข็งแรงและไม่มีรายได้อาศัยอยู่กับภรรยาและลูกชาย การมอบสิ่งของในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งผู้นำชุมชนและภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและฐานะยากจน ซึ่งกอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมกับมูลนิธิพระราหูได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ค.60 เป็นต้นมา!!

ภาพ/ข่าว กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น