ตำรวจน้ำสตูลนำน้ำดื่มไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะสาหร่ายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน (คลิป)

ตำรวจน้ำสตูลนำน้ำดื่มไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะสาหร่ายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
   2พ.ค.2562พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 บก.รน.,พ.ต.ท.นิรัตน์ ช่วยจิตร รองผกก.9 บก.รน.,พ.ต.ท.บรรเจิด  มานะเวช สว.ส.รน.3 กก.9 บก.รน.พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำสตูล, ตชด.436,และประชาชนจิตอาสานำน้ำดื่มไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำจำนวน 6,600 ขวด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 
         จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสตูลแห้งแล้งและอากาศร้อน ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันมาเป็นเวลานานทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำดิบน้ำประปาประจำหมู่บ้านมีปริมาณลดลงและทำให้แหล่งน้ำจืดบนเกาะสาหร่าย (ยะระโต๊ะใหญ่) ที่มีอยู่จำนวน 2 แห่ง และบ่อน้ำตามบ้านเรือนประมาณ 200 บ่อ แห้งมาประมาณ 2 สัปดาห์ประชาชนในพื้นที่เกาะสาหร่าย ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำและไม่เพียงพอต่อการผลิตทำให้ประชาชนต้องอาศัยซื้อน้ำมาใช้แทน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ปัญหาภัยแล้งได้คุกคามเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนปีที่ผ่านมาตกน้อยกว่าค่าปกติ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวติดต่อกัน และระดับน้ำในอ่างเก็บกักน้ำลดลงรวดเร็วและเหลือน้อย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ในเบื้องต้นต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น