เยาวชนวัยหนุ่มสาวให้ความสำคัญร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถหลายพันคน(คลิป)

พุทธศาสนิกชนบุรีรัมย์เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  มีเยาวชนวัยหนุ่มสาวให้ความสำคัญร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถหลายพันคน
                 (18 พฤษภาคม 2562) เวลา 19.00 น.  นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน วิสาฆบูชา ที่พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แสดงธรรมเทศนาให้กับพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมเวียนเทียนหลายพันคน มีทั้งไปทำบุญแบบเป็นครอบครัว เด็ก เยาวชนวัยหนุ่มสาว ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ต่างแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง และเวียนเทียนด้วยจิตเป็นสมาธิการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวรอบพระอุโบสถฯเป็นจำนวน 3 รอบ         
    วันวิสขบูชา  ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระพุทธเจ้า"

กฎหมายไทยห้ามไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นเหตุให้บาร์หลายแห่งปิดชั่วคราว
////////////////////////
ธีรยุทธ ชำนาญกอง /จ.บุรีรัมย์
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น