จนท.ปศุสัตว์ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเพื่อคุณภาพที่ดีของเด็กไทย

ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเพื่อคุณภาพที่ดีของเด็กไทย

      อำเภอประโคนชัย-เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ร่วมกับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการออกติดตามโครงการ อาหารเสริมสำหรับเด็กไทย เพื่อให้เด็กไทยได้รับอย่างทั่วถึง และจัดส่งตามกำหนด เวลา

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย ปศุสัตว์อำเภอประโคนชัยมอบหมายให้ นายเกรียงไกร ปานเกิด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผสมเทียมร่วมกับ นายภาณุวัฒน์  กิจคณะ
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการออกติดตามโครงการ อาหารเสริมนมโรงเรียน ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1.โรงเรียนบ้านประทัดบุ จำนวนนักเรียน 213 คน  2.โรงเรียนบ้านกระสัง จำนวนนักเรียน.76คน   3.โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย จำนวนนักเรียน 52คน
4.โรงเรียนบ้านบ้านหินกอง จำนวนนักเรียน 35 คน 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านประทัดบุ จำนวนนักเรียน 13คน
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่าย จำนวนนักเรียน27คน โรงเรียน 4 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง รวม นักเรียน 356  คน

ซึ่งจากการติดตาม ตามโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรีย)ชึ่งทุก โรงเรียนทุกแห่ง ได้รับนม ครบตามจำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ์ นมโรงเรียน และนมมีคุณภาพดี ผู้ประกอบการ จัดส่งมอบนมได้ ตามกำหนด ตามวันเวลา
////////////////////////////

ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง  /จ.บุรีรัมย์
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น