ผู้ว่าฯ ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด

ผู้ว่าฯ ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด

ที่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ให้แก่นางสาวฮายาตี หะยีอาแว เป็นผลสืบเนื่องจากที่จังหวัดนราธิวาสได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่อำเภอเมืองนราธิวาสขอรับการสนับสนุน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้องด้านที่อยู่อาศัยและเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เบื้องต้นของครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือ นางสาวฮายาตี หะยีอาแว อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 8 ตำบลกะลุวอเหนือ ประกอบอาชีพลูกจ้าง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาสมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท มีสามีชื่อนายรอมือลี สารีแปเราะ อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันครอบครัวอาศัย ในที่ดินของมารดา นางสาวฮายาตี มีบุตร 4 คน คนที่หนึ่งนายบูราฮัน สารีแปเราะ ไม่ได้เข้ารับการศึกษา คนที่สอง เด็กหญิงนูรฮาสีกีน สารีแปเราะ อายุ 14 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนที่สาม เด็กชายมูฮัมหมัดตอเฟ็บ สารีแปเราะ อายุ 12 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคนที่สี่เด็กหญิงวาฮีดา สารีแปเราะ  อายุ 1 ปี 4 เดือน นางสาวฮายาตี หะยีอาแว อาศัยอยู่กับครอบครัวซึ่งมีรายได้น้อย ที่อยู่อาศัยสร้างด้วยไม่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหลังคาและผนังบ้านเก่าผุพัง เมื่อฝนตกก็สาดเข้าบ้านมาโดยตลอด                         

การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือสนับสนุนรายการออกแบบและประมาณการค่าวัสดุ ตามจำนวนประมาณ 100,000 บาท ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านสนับสนุนด้านแรงงาน สลับหมุนเวียนภายในตำบล ร่วมกับครอบครัวของนางสาวฮายาตีในการก่อสร้างงานก่ออิฐ งานหลังคา งานฉาบปูน งานเทพื้น และงาน ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง และอื่น ๆทำให้การก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย

นางสาวฮายาตี หะยีอาแว ได้กล่าว ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านและมอบสิ่งของในวันนี้ สิ่งสําคัญขอบคุณท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่เสียสละเวลากำลังแรงช่วยกันสร้างบ้านจนแล้วเสร็จรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีบ้านที่มั่นคง แข็งแรง น่าอยู่ ในฐานะตัวแทนครอบครัวหากมีสิ่งไหนที่สามารถช่วยเหลือทางราชการและ สังคม ผมและครอบครัวพร้อมยินดีทำ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น