เรือนจำสตูลปล่อยตัวนักโทษ 87 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(คลิป)

เรือนจำสตูลปล่อยตัวนักโทษ 87 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
          วันนี้17พ.ค.2562 ที่ เรือนจำจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยมี พ.อ. ปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ หน.สง.รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน
           เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัวซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ให้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์คดีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงคนชรา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
         สำหรับการปล่อยตัวในครั้งนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับการอภัยโทษจำนวน 87 คน และเรือนจำจังหวัดสตูลได้อบรมพัฒนาจิตใจและฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวทางประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น