ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 84 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 84 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
        วันนี้ (2 พ.ค. 62) เวลา 07.30 น. ที่มหาธาตุวชิรมงคลวรวิหาร หรือ วัดบางโทง (พระอารามหลวง) ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร   พระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมีพระราชวชิรากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ข้าราชการ ญาติ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี  เมื่อประธานมาถึง ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  ถวายสักกระหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก่อนที่จะอัญเชิญผ้าไตรประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายแด่ประอุปัชฌาย์ ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทกล่าวขอขมากรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบผ้าไตรให้กับผู้แทนนาค บิดา มารดา เจ้าภาพ มอบผ้าไตรให้นาคที่เข้าบรรพชาอุปสมบท  เสร็จแล้วได้มีการจัดขบวนนาคจากบริเวณซุ้มประตูด้านหน้าวัดมหาธาตุวชิรมงคล เคลื่อนเข้าสู่ภายในพระวิหาร ประกอบพิธีอุปสมบท ตามพระธรรมวินัยกำหนด  โดยพิธีในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมด้วยความศรัทธาเป็นจำนวนมาก

         สำหรับ โอวาทที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้โอวาทกับนาคที่จะเข้าพิธีอุปสมบทความว่า    การบวช แปลว่า ไปหรือเว้นโดยนสิ้นเชิง  คือการไปจากความเป็น”ราวาส ไม่เป็นผู้ครองเรือน การบวชมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความรวดเร็ว และราบรื่นในการประพฤติปฏิบัติธรรม เพราะถ้าอยู่ในเพศ”ราวาสย่อมเป็นไปอย่างเฉลี่ยชา  หรืออาจถึงล้มเหลวได้  เมื่อมาอยู่อย่างนักบวชย่อมปลอดโปร่งจากอุปสรรคสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้ก้าวหน้าโดยเร็ว  นอกจากนั้นยังมีข้อปฏิบัติที่ต้องประพฤติอีกมากมาย เพื่อปรับเปลี่ยนกาย วาจา ใจที่เคยชินมาแต่เดิม ให้สัมผัสความดีงามในการบวชให้ได้  ประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด แม้จะเป็นการบวชในระยะสั้น  จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน ประมวลพลังแห่งความดีงามที่บังเกิดจากการอุปสมทบฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้มากถึง 6810 รูปทั่วประเทศ. ...
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น