ร้อยรวมดวงใจร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (คลิป)

พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส ร้อยรวมดวงใจร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนราธิวาส
  วันนี้ 5 พ.ค. 62 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่า สวมชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง ร่วมพิธี
  จากนั้น ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เริ่มการถ่ายทอด เวลา 08.40 น. จนเสร็จสิ้นพิธี ประมาณ 22.00 น. โดยจังหวัดนราธิวาสได้ติดตั้งจอมอนิเตอร์ไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชน จิตอาสา ที่มาร่วมพิธี กว่า 2,500 คน ได้รับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องจากเป็นพิธีสำคัญของคนไทยทั้งชาติและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  สำหรับกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนราธิวาส ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยการแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ จิตอาสา : ชุดจิตอาสา และประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

  ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่1 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนราธิวาส โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ อันจะเป็นความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นชาติไทย รวมทั้งแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น