สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล 27 แห่ง (คลิป)

ผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล 27 แห่ง นำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริทร์ นายยแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี พระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลจำนวน 27 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลตำรวจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลท่าวังผ่า จังหวัดน่าน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาล สุขภาพร่างกายของประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ที่ยังคงขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการ ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้ จากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,407,144,487.59 บาท
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย การรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ได้รับ การรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้

นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน เงินในการที่จะ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล จำนวน  27 แห่งทั่วประเทศซึ่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับ พระราชทานเป็นเงินจำนวน 80 ล้านบาท เศษ  (80,032,880 บาท ) ซึ่งเงินจำนวนนี้ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  จะนำ ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการที่จะนำไปดูแลและรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ ให้เพิ่มประสิทธิภาพให้มากที่สุดเพื่อลดการส่งต่อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อ พระสงฆ์นิกรประชาชนชาวไทย และประชาชนจังหวัดนราธิวาสอันเป็นพระศุกร์นิกรของพระองค์ท่าน  และ ในนามของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รู้สึกซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่าน มีต่อ ประชาชน ชาวนราธิวาส แพทย์พยาบาลและบุคลากร ของโรงพยาบาลนราธิวาส จะสนองพระปณิธาน ของพระองค์ท่าน ในการที่จะดูแล ประชาชน ชาวนราธิวาสอันเป็นพระสกนิกร  2 พระองค์ท่านให้ดีที่สุดและตลอดไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น