2 ผู้นำศาสนา สานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ต้อนรับรอมฎอน (คลิป)

ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เดินทางพบปะเสวนา  2 ผู้นำศาสนา สานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ต้อนรับรอมฎอน
             ณ บริเวณลานกองร้อยทหารพราน 4805 หมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาค ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอก สฐิรพงษ์ อาจหาญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 48 เดินทางมาร่วมในกิจกรรมพบปะเสวนา  2 ผู้นำศาสนา สานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ต้อนรับรอมฎอน โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ร้อยตรี สุรวิทย์ ชาญอาวุธ รองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4805  นายมะกอรี มะมิง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง  นายมาหามะปาสูรี ดึนเล๊าะ อิหม่าม มัสยิด บ้านตลิ่งสูง หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำศาสนา และประชาชนชาวตำบลสุไหงปาดี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
             สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพบปะเสวนา  2 ผู้นำศาสนา สานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ต้อนรับรอมฎอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมให้มีความรัก ความสามัคคี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเกิดการเรียนรู้และหวงแหนวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานต่อไป โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของความแตกต่างของคนในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการนับถือศาสนาซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของความแตกต่างทางขนมธรรมเนียมประเพณีซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกันได้อย่างปกติสุข             
              ทั้งนี้หลังจากร่วมสัมมนาพบปะพูดคุย ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มอบผลอินทผาลัมให้กับตัวแทนมัสยิดแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไว้สำหรับละศีลอดในแต่ละวันอีกด้วย.                 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น