สนง.โครงการชลประทานที่ 17 กรมชลประทานจัดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานโครงการชลประทานที่ 17 กรมชลประทานจัดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

          นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับกรมชลประทาน เพื่อจัดหาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร แก่ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่

           สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2533 ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้มีพระราชดำริที่จะสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่บ้านแซะ หมู่ 2 และบ้านควน หมู่6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จะได้มีน้ำไว้ใช้น้ำอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น