กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ พร้อมนำพาทหารป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน

กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ พร้อมนำพาทหารป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน
           ที่บริเวณลานกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับกองพันกรมทหารราบที่ 151 ระหว่าง พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร (คนเก่า) กับ พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท (คนใหม่) โดยมีกำลังพลทหารราบที่ 151 และกำลังพลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เริ่มจากพิธีสักการะพระสยามเทวาธิราช พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้น พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร ทำพิธีลงนามในเอกสาร ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท และมีพิธีส่งมอบธงประจำกองทัพบก ที่ห้องประชุมค่ายกัลยาณิวัฒนา จากนั้น ทหารกองเกียรติยศตั้งแถว พิธีมอบการบังคับบัญชา ที่ลานกองบังคับการกรมทหารราบที่ 151 โดยทำพิธีมอบธงประจำหน่วย การลงนาม และการส่งมอบเอกสารการรับส่งหน้าที่ อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณี โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงมาร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมเพรียง
       พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร (คนเก่า) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้มารับหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้นและกำลังพลทุกนายตลอดจนถึงครอบครัวเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้ กรมทหารราบที่ 151 มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงวันนี้ ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ และจะจดจำไว้ในความทรงจำตลอดไป สำหรับผู้บังคับการท่านใหม่ ท่านได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเชี่อมั่นและมั่นใจได้ว่าท่านจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สะสมไว้มากมาย รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาพัฒนา และสร้างกรมทหารราบที่ 151 ให้เป็นที่ยอมรับต่อไป
       พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมทหารราบที่ 151 เป็นหน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยเฉพาะการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งทางหน่วยได้เน้นการปฏิบัติงานเชิงรุกป้องกันและปราบปราม อีกทั้งทางหน่วยปฏิบัติงานเพื่อเป็นกองกำลังสนับสนุนกองกำลังหลักในพื้นที่ เพื่อดูแลพื้นที่ในภาพรวม ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในกองทัพบกตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดีอน กรมทหารราบที่ 151 ภายใต้การนำของ พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 ได้สร้างผลงาน และเกียรติภูมิของหน่วย เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บังคับบัญชาในกองทัพบก และประชาชนโดยทั่วไป ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าจะรักษาเจตนารมณ์ ของผู้บังคับการในอดีต ในการที่จะพัฒนา และทำให้กรมทหารราบที่ 151 เป็นที่ยอมรับของกองทัพบก เป็นที่รักและศรัทธา ของประชาชนสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น