รำลึก 15 ปี การจากไป "สุนทร ฤทธิภักดี" อดีตรองผู้ว่าฯ จ.ปัตตานี (คลิป)

ชาวนราธิวาสร่วมรำลึก 15 ปี การจากไป "สุนทร ฤทธิภักดี" อดีตรองผู้ว่าฯ จ.ปัตตานี
พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่
          ที่ลานอเนกประสงค์บ้านคลองไหล หมู่ที่ 4 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานงานรำลึก 15 ปี การจากไป ท่านรองฯสุนทร ฤทธิภักดี และมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 20 โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอ นางนัยนา ฤทธิภักดี ประธานกองทุนสุนทร ฤทธิภักดีและเพื่อน คณะกลุ่มแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่มาร่วมงาน
          สำหรับการจัดงานรำลึก 15 ปี การจากไป ท่านรองฯสุนทร ฤทธิภักดี เป็นความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองไหล กองทุนสุนทร ฤทธิภักดีและเพื่อน ซึ่งได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีผู้รับทุนแล้วจำนวน 508 ราย เป็นเงิน 609,000 บาท ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจำนวน 955,790 บาท ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มารับทุนการศึกษาจากบุตรหลานของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ต่อมาได้มีการขยายไปยังโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลไพรวัน และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอตากใบ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
         โดยในปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาได้รับทุนทั้งสิ้น  42 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 11 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาทและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 19 ทุนๆละ  2,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท ระดับอุดมศึกษาจำนวน 12 ทุนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท รวมทั้งสิ้น 85,000 บาท
  ทั้งนี้ ในการจัดงานได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ การมอบเงินสมทบกองทุนสุนทร ฤทธิภักดีและเพื่อน นอกจากนี้ยังมีการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น จากความร่วมมือของชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ ที่มีความรักใคร่และผูกพันต่อนายสุนทร ฤทธิภักดี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ซึ่งเคยรับราชการในตำแหน่งปลัดจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะมีการดำเนินงานกองทุนสุนทร ฤทธิภักดีและเพื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อสังคม    

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น