เทศบาลพบประชาชนในวาระครบรอบการก่อตั้งกระบี่เมืองศิลปะ 147 ปีขับเคลื่อนกระบี่เมืองศิลปะสีสันแห่งวิถีและวัฒนธรรม

ผู้ว่ากระบี่เปิดงานเทศบาลพบประชาชนในวาระครบรอบการก่อตั้งกระบี่เมืองศิลปะ 147 ปี พร้อมการเปลี่ยนป้าย 146 ปี สู่ปีที่ 147 ขับเคลื่อนกระบี่เมืองศิลปะสีสันแห่งวิถีและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น.ที่ลานประติมากรรมปูดำและลานประติมากรรมไม้มะหาดหน้าเมืองกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน 147 ปีกระบี่เมืองศิลปะ โดยมี นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัศนศิลป (วิจิตรศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสุขและรอยยิ้ม มีการแสดงอังกะลุง เด็กนักเรียนในเครือโรงเรียนเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อประธานมาถึง มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำบทเพลง ยามเย็น เพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 2 พร้อมการแสดงจินตลีลา เมื่อถึงเวลาประธานเปิดงานด้วยนำลูกแก้วใส่ปากมังกร และรับชมการแสดงเชิดมังกรจากจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเดินทางต่อมาถนนศิลปะเพื่อมาเปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์ กระบี่จาก146 ปี เป็น 147 ปี ที่บริเวณลานประติมากรรมไม้มะหาด

ภายในงานได้มีการเปิดพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้เป็นเวทีการเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ งานนวัตกรรมและโครงงานนักเรียน กลุ่มศิลปินได้แสดงผลงาน ให้ชุมชนจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ ศิลปินสัญจรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน บูธผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน นวัตกรรมและโครงงานนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จำหน่ายอาหารของสมาคมโรงแรม ขบวนกระบี่คาร์นิวอล สตรีทอาร์ต อาทิ แฟนตาซีสมัยใหม่ ศิลปะการสื่อสาร ศิลปะการจัดวาง การวาดภาพสามมิติบนถนน การแสดงบนเวทีด้านศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการศิลปะ ให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 6 ฐานการเรียนรู้ สาธิตผลงานศิลปะและจำหน่ายสินค้าด้านศิลปะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานชุมชนอีกด้วย โดยกิจกรรมกำหนดจัด 2 วัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดำเนินโครงการเมืองศิลปะ ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นลำดับที่ 4 โดยในปีนี้มีจำนวนถึงหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาท โดยภาคส่วนในพื้นที่มีความร่วมมือและความพร้อมในการขับเคลื่อน จังหวัดกระบี่นั้นมีความพร้อมทุกมิติ ในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองศิลปะอย่างแท้จริงและยาวนาน กว่า 147 ปี และได้รับการคัดเลือก เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 3 เมืองศิลปะ ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ เชียงราย นครราชสีมา จังหวัดกระบี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่มีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่โดดเด่น ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์และสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด และประเทศ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้แล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกระบี่ให้ดีขึ้นแล้ว ศิลปะก็สามารถช่วยให้การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มั่นคง ยั่งยืนขึ้น ได้ควบคู่กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
" กระบี่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแล้ว ต้องมีความสะอาดควบคู่กับความปลอดภัย ตลอดจนทุกกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม " ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าว
ขอบคุณภาพ/ข่าว ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง 


-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น