เรือนจำนราฯปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ 139 ราย ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

เรือนจำนราฯปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ 139 ราย ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

         ที่บริเวณสนามกีฬาเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายธรณ์ธันย์ บัวกิ่ง  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส นางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส นายชลิต บัวเกตุ อัยการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน

           นายธรณ์ธันย์ บัวกิ่ง  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ กลับพระพฤติตัวเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นประโยชน์แต่ประเทศชาติสืบไป

           โดยทางเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ในวันนี้จำนวน 139  คน ได้จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังราชทัณฑ์ โดยการอบรมพัฒนาจิตใจและฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริต ไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

           ผบ.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ยังกล่าวว่าอีกว่าวันนี้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 139 ราย เป็นคดีทั่วไป ส่วนคดียาเสพติดได้แค่ส่วนลดโทษไม่ปล่อยตัว  ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562  วันนี้เมื่อปล่อยแล้ว ใครมีเงินเหลือ ให้ไปเบิกเงิน กลับไปพร้อมกับญาติที่มารับ ส่วนผู้ที่ยังไม่มีญาติมารับ  หรือ ไม่มีเงินกลับบ้าน ทางเรือนจำจะประสานให้ไปพักที่ที่พักบ้านคนไร้ที่พึงและจะหาเงินให้กลับบ้าน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น