วชช.นราธิวาส จัดกิจกรรม วิ่ง “NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”

วชช.นราธิวาส จัดกิจกรรม วิ่ง “NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019” นักวิ่งทุกสารทิศนับ 1,000 คน ร่วมกิจกรรม
 ณ สนามวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่ง NCC Mnimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019” เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องแนวนโยบายภาคใต้ 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน คือ นราแบ่งปัน มุ่งหวังคนนราทุกวัย  ร่วมใจแบ่งปัน สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการ โดยมีนักวิ่งจากทุกสารทิศทั้งในพื้นที่นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล จำนวนกว่า 1,000 คน
 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดเผยว่า ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานการวิ่ง “NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส
โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดี
แต่ขาดทุนทรัพย์
สำหรับกิจกรรมงานวิ่งในครั้งนี้ จะมีลักษณะ 2 ประเภท คือ
  1.ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร  รับสมัครทั้งชายและหญิง
ในรุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นทั่วไป
  2.ประเภท MINIMARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รับสมัครทั้งชายและหญิง สำหรับเพศชายแบ่งเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุ 16 - 29 ปี , 30 - 39 ปี ,40 - 49 ปี , 50 - 59 ปี และรุ่น 60 ปีขึ้นไป และเพศหญิงรับสมัคร 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 16 - 29 ปี , 30 - 39 ปี , 40 - 49 ปี และรุ่น 50 ปีขึ้นไป
โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศลำดับ
ที่ 1 - 3 จะได้รับถ้วยรางวัล ในทุกประเภทและทุกรุ่น ลำดับที่ 4 - 10 จะได้รับ
ของที่ระลึก รางวัลผู้ชนะชายและหญิงที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ส่วนในประเภท MINIMARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรจะได้รับถ้วย OVRER ALL
        ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งานวิ่ง “NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”ในวันนี้
ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในและนอกจังหวัดนราธิวาส ผมขอต้อนรับนักวิ่งจากชมรมวิ่งต่างๆในจังหวัดนราธิวาสและต่างจังหวัดทุกท่าน          จากคำกล่าวรายงานของประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  กิจกรรมการวิ่ง
“NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้
           1.เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส คือส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ได้เห็นความพร้อมเพรียง ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
           ขอชื่นชมในการเตรียมการจัดการแข่งขันในวันนี้และยังสอดคล้องแนวนโยบายภายใต้ 
“7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”   คือ นราปลอดภัย เน้นทุกแห่งหน คนปลอดภัย เสริมสร้าง  ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 
ซึ่งสอดคล้องแนวนโยบายภายใต้  “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” คือนราแบ่งปัน
มุ่งหวังคนนราทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการ
ด้านนักวิ่งรายหนึ่งที่เดินทางมาจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า การวิ่งมาราธอนที่ จ.นราธิวาส ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ โดยตนได้เดินทางมานอนค้างที่นราธิวาส และถือโอกาสมาท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย โดยเดินทางมากับครอบครัว และเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว มีธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม สาสนสถานที่งดงาม ผู้คนในพื้นที่ให้การต้อนรับดี อาหารการกินง่าย และหากมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ ก็จะมาร่วมกิจกรรมอีกอย่างแน่นอน.                               

ภาพ/ข่าว ซาการียา  ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น