ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ทำน้ำอภิเษก ณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธี ทำน้ำอภิเษก ณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ ตามกำหนดการมีข้าราชการ ทุกหมู่เหล่า ประชาชน เข้าร่วมเพื่อ แสดงความจงรักภักดี  และวันพรุ่งนี้ วันที่   9  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00  เป็นต้นไป  จะทำพิธีบายศรีเวียนเทียน สมโภชน์น้ำศักดิ์สิทธิ์  ณ พระอุโบสถ   วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวงตามกำหนดการ  ที่จัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัด ทั้งประเทศ
        8 เมษายน 2562 พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธี ทำน้ำอภิเษก  เนื่องในวโรกาส งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  โดยได้จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกบริเวณด้านใน สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล   เวลา  17.00 น ฤกษ์เวลา ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการวิธีทำน้ำอภิเษก จุดเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก ในช่วงเวลา 17.10 นถึง 22:00.   พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ คาถา จุดเทียนชัย   เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่ อาราธนา พระปริตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียน นวหรคุณ พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จนจบ พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร ขึ้นอาสน์สงฆ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จุดเทียนทอง เทียนเงินและธูปเทียนหน้าเตียง พระสวดภาณวาร  พระสงฆ์สวดภาณวาร. ทั้งนี้พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร จะได้ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวารต่อไปจนถึงเวลาอันสมควร   

       โดยการประกอบพิธีทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ มีการติดตั้ง ทีวี โปรแจ็คเตอร์ ขนาดใหญ่. ถ่ายทอด ขั้นตอน การประกอบพิธี ทั้งภายนอกและภาย ในพระอุโบสถ ฯ ให้ผู้เข้าร่วมพิธี ได้ รับชม กันอย่างทั่วถึง.  ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ ตามกำหนดการ  อย่างสมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี     ทั้งนี้ พระสงฆ์ในพิธีใช้พัดยศ.  ข้าราชการ พลเรือนแต่งกาย แบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหารตำรวจ แต่งเครื่องแบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวกพร้อมกระบี่ถุงมือ ประธานแม่บ้านมหาดไทยแต่งกายด้วยชุดไทยจิตรลดาสีเหลืองด้านประชาชนทั่วไปแต่งชุดสุภาพโทนสีเหลือง
         และ วันที่   9  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00  เป็นต้นไป  จะทำพิธีบายศรีเวียนเทียน สมโภชน์น้ำศักดิ์สิทธิ์  ณ พระอุโบสถ   วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวงตามกำหนดการ  ที่จัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัด ทั้งประเทศ....
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น