“น้ำคือชีวิต” รวมพลังสร้างฝายเพื่อสายน้ำที่ยั่งยืน

 “น้ำคือชีวิต” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ สวนจิตรลดา อันเป็นคำสอนคอยเตือนใจชาวบ้าน ชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ให้ระลึกถึงและรู้จักคุณค่าของน้ำควบคู่ไปกับรักษาทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

         กว่า 7 ปีที่ชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ มุ่งมั่นสร้างฝายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หนึ่งในกระบวนการรักษาทรัพยากรน้ำ เพื่อทำหน้าที่กักเก็บน้ำ ชะลอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการปกป้องผืนป่าจากเหตุไฟไหม้ด้วยหลักทางธรรมชาติ มาถึงวันนี้การสร้างฝายเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พื้นที่โครงการอพ.สธ. เกิดการขยายพันธุ์พืช สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า พร้อมทั้งยังชะลอน้ำไม่ให้เหือดหายไปจากพื้นที่โดยเร็ว

         “สมัยก่อนผมมีโอกาสได้เดินป่า เกิดฝนตกลงมาพอดี ภาพที่ผมเห็น คือ น้ำฝนถูกไหลทิ้งไปอย่างรวดเร็ว ผมเลยลองนำก้อนหินมาเรียงเป็นสัน ก็พบว่า ก้อนหินเหล่านั้นมันสามารถชะลอน้ำ เกิดเป็นแหล่งน้ำเล็กๆเอ่อล้นขึ้นมา ถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์คงจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ได้บ้าง” พี่สมควร ฟักหอม ช่างชำนาญการระดับ 4 เขื่อนศรีนครินทร์ เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของความคิดในการสร้างฝาย เมื่อปี พ.ศ. 2551

         หลังจากวันนั้นพี่สมควรได้ชวนเพื่อนๆ มาลองผิดลองถูกจากความคิดของตนเอง โดยร่วมกันนำกระสอบทรายมากั้นทางน้ำสร้างเป็นฝายเล็กๆในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. เขื่อนศรีนครินทร์ ที่ไม่รู้ขั้นตอนและวิธีการทำที่ถูกต้อง ผลปรากฏว่า สามารถกักเก็บน้ำ เพื่อชะลอน้ำไว้ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านมาการสร้างฝายที่เกิดจากการลองผิดลองถูกก็พังลง จึงได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างฝาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจาก ผู้บริหาร กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างฝายตามศาสตร์พระราชา มาอบรมให้ความรู้ สร้างเข้าใจ เพื่อดัดแปลงให้เข้ากับบริบทของฝายที่จะสร้างในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. ไม่เพียงเท่านั้น กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ ยังนำเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมเสริมกำลังกับพี่สมควรและเพื่อนๆ เพื่อมุ่งรักษาทรัพยากรน้ำในพื้นที่อีกด้วย

         หากถามว่า ปัจจุบันนี้พี่สมควรและเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและชาวบ้าน ร่วมด้วยช่วยกันสร้างฝายมาแล้วกี่ฝาย พี่สมควรตอบอย่างภาคภูมิใจเลยว่า “6 พันกว่าฝายแล้วครับ ถ้าเรามองว่าการสร้างฝายเป็นเรื่องสนุก เมื่อเรายิ่งทำยิ่งได้รับประสบการณ์ที่ดี โดยเฉพาะเมื่อได้ทราบว่ามีสัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. แห่งนี้ ยิ่งทำให้รู้สึกประทับใจและอยากทำมากขึ้นไปอีก” พี่สมควรเล่าอย่างภาคภูมิใจในความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดฝายที่สามารถเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านจนถึงทุกวันนี้ได้

         “ เราจะดูแลต้นน้ำ เพื่อคนกลางน้ำและคนปลายน้ำ ” คติประจำใจที่สำคัญของอีกหนึ่งบุคคลผู้เป็นแรงผลักดัน และนำพาชาวบ้านเข้าร่วมการสร้างฝายกับ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์มาแล้วอย่างนับไม่ถ้วน คือ กำนันวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา ในฐานะผู้แทนชุมชนชาวบ้านรอบ อ.ศรีสวัสดิ์ กำนันกล่าวเสริมอีกว่า “หากคนต้นน้ำ ไม่ดูแลรักษา ไม่ร่วมมือกัน สร้างฝาย เพื่อปกป้องป่า ดูแลน้ำ คนกลางน้ำและคนปลายน้ำจะอยู่อย่างไร ?” เมื่อได้ยินแล้วเข้าใจคำว่า การเสียสละเพื่อส่วนร่วมอย่างมาก ถ้าคนต้นน้ำไม่ดูแลรักษาน้ำ จะส่งผลกระทบต่อคนกลางน้ำและคนปลายน้ำได้อย่างแน่นอน

         ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากต้องใช้เวลาส่วนตัวมาทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมอยู่บ่อยครั้ง แต่ชุมชนอำเภอศรีสวัสดิ์ ก็สามารถทำได้และเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ฝายทั้งหมดที่สร้างขึ้นมา ช่วยทำให้ปีนี้ไม่เกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. เขื่อนศรีนครินทร์เลยสักครั้ง นั่นแสดงว่า ชาวอำเภอศรีสวัสดิ์สามารถรักษาพันธุกรรมพืชหายากเอาไว้ได้ จากความร่วมมือร่วมใจกัน ไม่เพียงเท่านั้นเขื่อนศรีนครินทร์และชาวอำเภอศรีสวัสดิ์ยังคงยืนหยัดมุ่งมั่นสร้างฝายต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อให้มีน้ำไว้ให้คนกลางน้ำ ปลายน้ำได้ใช้ประโยชน์ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ไว้ให้เป็นแหล่งทรัพยากรอยู่ร่วมกับชุมชนไปตราบจนนิจนิรันดร์
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น